Esikatselu

06/2017

Turvallisuus & Riskienhallinta

06/2017

Huom! Valittuna on arkistonumero. Uusin ilmestynyt numero on 04/2022
 •  
  12 kk jatkuva digitilaus 52,00 €Uutta
 •  
  12 kk määräaikainen digitilaus 80,00 52,00 €
 •  
  Irtonumero 12,90 9,00 €
 •  
  Aktivoi tilaajatunnus
Tilaus alkaa uusimmasta julkaistusta numerosta 04/2022.
 • Tässä numerossa
 • Tietoa lehdestä
AJATUKSIA

Ketä arvostat? s. 5
Turvallisuusalalla toimii paljon ihmisiä, jotka ovat esimerkkejä muille. Kysyimme Finnish Security Awards -palkintojen saajilta, keitä he arvostavat. Palkitut vievät laajanakin rintamana arvojaan eteenpäin, kukin tahoillaan.

RISKIENHALLINTA

Tunneteknologia kehittyy laboratoriossa s. 12
Aivotutkija Katri Saarikivi tutkii empatian ja vuorovaikutuksen aivomekanismeja ja tunneteknologian hyödyntämistä netin vuorovaikutustilanteissa. Tunneteknologian hyödyntäminen olisi turvallisuustoimijoille hyvä innovoinnin paikka.

Turvallisuuskoulutus tähtää käytännönläheisyyteen s. 16
Turvallisuuskoulutus uudistuu vauhdilla, ja oppilaitokset kehittävät ahkerasti koulutuksiaan yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelijoille tämä tietää vähemmän teorian pänttäämistä ja enemmän oppimista työelämän tositarpeita varten. Kysyimme kahdeksalta oppilaitokselta, millaista niiden koulutustarjonta on.

TYÖSUOJELU

EHSQ varmistaa turvallisuuden s. 22
EHSQ-järjestelmät ovat liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja työvälineitä, jotka valvovat, että yrityksen toiminnassa havaitut puutteet, epäkohdat ja riskitekijät korjataan. EHSQ-järjestelmiä tukevat yhä useammin digitaaliset lakiseurantajärjestelmät, joiden avulla voidaan ottaa myös lakimuutokset nopeasti huomioon. Selvitimme kolmelta yritykseltä, millaisia ovat uuden ajan EHSQ-järjestelmät.

Työturvallisuutta ennakoimalla ja mobiilisti s. 27
Turvallisen työnteon kulttuurin suunta on oikea, mutta Suomi pärjää edelleen kehnosti kansainvälisissä vertailuissa. Avuksi voi tulla helposti käytettävä mobiiliteknologia. Selvitimme, miten DB Schenkerillä edistetään työturvallisuutta.

TIETOTURVA

Kun kyberrikoksia ei tutkita s. 28
Cyber Security today tomorrow -artikkelisarjassa pohditaan tällä kertaa, miksi kyberrikosten tutkimatta jättäminen on nopeasti kasvava suuri ongelma, ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Maailmalla puhutaan jo megatrendistä nimellä Fat Middle Victims eli rasvaisista keskivälin uhreista.

FINNISH SECURITY AWARDS

Vuoden turvallisuuspalkintojen voittajat esittelyssä s. 32
Finnish Security Awards -palkintojen voittajat kertovat ajatuksistaan ja antavat vinkkejä meille kaikille. Suurraportissamme on myös kuvakooste palkintotapahtumasta Säätytalolta.

TIETOSUOJA

Riskilähtöistä tietosuojatoimintaa s. 47
Tietosuojaa ja tulevaa GDPR-tietosuoja-asetusta käsittelevän artikkelisarjan toisessa osassa kerromme riskilähtöisyydestä. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä ovat velvollisia arvioimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja valitsemaan riskitason mukaan hallintatoimenpiteet
TAPASIMME

Toimitusjohtaja Jari Toivanen: Yrityskulttuuri on kivijalkamme s. 50
Abloy Oy on Suomen suurin turvallisuusalan yritys ja myös yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiä vientiyrityksiä. Tapasimme toimitusjohtajan Jari Toivasen yhtiön 110-vuotisjuhlan kunniaksi ja kysyimme häneltä yrityksen merkittävistä menestystekijöistä.

TUTKIMUKSET

Petokset ja tietoriskit kohdistuvat entistä useampaan yritykseen s. 53
Varsinkin suuriin yrityksiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Jo yli puolet suurista yrityksistä ilmoittaa, että liiketoimintaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten määrä on kasvanut merkittävästi. Silti suuristakin yrityksistä peräti 25 prosenttia on jättänyt tekemättä jatkuvuussuunnitelman, jolla ne varautuisivat ongelmatilanteisiin.

TUTKIJOIDEN MAAILMA

Lisääntynyt automaattivalvonta, herkempi puuttuminen
vai korotettu rikesakko? s. 56
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti sai keväällä 2016 tehtäväkseen selvittää, onko rikesakon kaksinkertaistuminen todella vaikuttanut ylinopeuksiin. Selvityksessä nousi esiin kiinnostavia havaintoja ja myös kilpailevia selityksiä sille, miksi autoilijoiden kaasujalat näyttäisivät olevan nyt paremmin hallinnassa.

YHTEISKUNTA

Sisäisen turvallisuuden strategian tavoite: hyvä elämä, turvallinen arki s. 58
Sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye ja Poliisiammattikoulun rehtori Kimmo Himberg
tarkastelevat sisäisen turvallisuuden strategian taustalla olevaa uudenlaista turvallisuusselontekomenettelyä, strategian valmisteluprosessia sekä sen keskeisintä sisältöä.

HISTORIA

Puheluhuijarit olivat kekseliäitä s. 65
Tämän kaksiosaisen historiajutun toisessa osassa kerromme, millaisia murheenkryynejä puhelinkioskit olivat ja miten ovelasti kioskeista soitetuilla puheluilla huijattiin.


Pääkirjoitus s. 4
Uutiset s. 6
Yhdistykset s. 58
Tuoteuutiset s. 64
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on ammattilaisille ja asiantuntijoille suunnattu erikoisaikakauslehti, jota lisäksi tarvitsevat turvallisuus- ja riskienhallinta-asioita oman työnsä ohella hoitavat työntekijät, sekä muuten alan kehitystä seuraavat ihmiset. Lehden sisältö keskittyy yritysten ja yhteiskunnan turvallisuusratkaisuihin. Lehti pyrkii antamaan arvokkaita käytännön neuvoja sekä opastaa välttämään sudenkuoppia. Lehteen kirjoittavilla toimittajilla on pääasiassa pitkä turvallisuuskirjoittamisen tausta. Lisäksi lehden kanssa yhteistyötä tekevät vierailevat asiantuntijakirjoittajat ovat omien turvallisuuden osa-alueidensa kokenutta kaartia.

Lehden vahvoja aihealueita ovat:
• Turvallisuustekniikka, kuten videovalvonta, rikosilmoitinjärjestelmät, kulunvalvonta ja kulunhallinta, palontorjunta, lukitus, muu turvallisuusteknologia
• Tieto- ja kyberturvallisuus
• Turvallisuuspalvelut, kuten vartiointi, hälytys- ja palvelukeskustoiminta, etävalvonta, muut turvallisuuspalvellut
• Riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen, kriisinhallinta, ympäristöturvallisuus, työturvallisuus, turvallisuuskoulutus, turvallisuustutkimukset

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

www.turvallisuus.com/lehti/turvallisuus-riskienhallinta-lehden-esittely

Arkistonumerot

 • 04/2022
 • 03/2022
 • 02/2022
 • 01/2022
 • 06/2021
 • 5/2021
 • 04/2021
 • 03/2021
 • 02/2021
 • 01/2021
 • 06/2020
 • 05/2020
 • 04/2020
 • 03/2020
 • 02/2020
 • 01/2020
 • 06/2019
 • 05/2019
 • 04/2019
 • 03/2019
 • 02/2019
 • 01/2019
 • 06/2018
 • 05/2018
 • 04/2018
 • 03/2018
 • 02/2018
 • 01/2018
 • 06/2017
 • 05/2017
 • 4/2017
 • 3/2017
 • 02/2017
 • 01/2017