Esikatselu

03/2018

Turvallisuus & Riskienhallinta

03/2018

Huom! Valittuna on arkistonumero. Uusin ilmestynyt numero on 3/2024
 •  
  12 kk jatkuva digitilaus + arkisto 90,00 60,00 €Uutta
 •  
  Irtonumero 12,90 9,00 €
 •  
  Aktivoi tilaajatunnus
Tilaus alkaa uusimmasta julkaistusta numerosta 3/2024.
 • Tässä numerossa
 • Tietoa lehdestä
TEKNIIKKA

12. Syväoppiminen tulee
Syväoppiminen eli deep leaarning on neljännen teollisen vallankumouksen alku. Kerromme, mistä syväoppimisessa ja neuroverkoissa lopulta on kyse.

13. Syväoppimisen riskit puntarissa
Esimerkiksi hermoverkon musta laatikko voi itsessään toimia ennakoimattomasti, ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa toimivat syväoppivat hermoverkot tuovat muitakin ongelmia. Asilomar-konferenssissa puitiin ongelmia ja ratkaisuja.

14. Oppivat valvontakamerat saapuvat
Uudet valvontakamerat pystyvät oppimaan kasvoja ja muita tunnistuskohteita. Tekniikoina käytetään syväoppimista ja hahmoalkioista koostettavia sääntötunnistimia. Selvitimme markkinatilannetta.

17. Kameravalvonta yhdentyy taloautomaatioon
Nyt operatiivinen keskus yhdentää kaikki kiinteistön turvajärjestelmät, videovalvonnan sekä taloautomaatiojärjestelmien tuottaman anturidatan. Keskus luo tiedoista tosiaikaisen tilannekuvan ja raportoi automaattisesti toimintaohjeet tilanteeseen liittyen.

18. Keinoäly tulee mullistamaan vartiointialaa
Vartiointialalla digiloikan seuraukset ovat olleet erilaisia kuin on ajateltu: vartijoita on merkittävästi aiempaa enemmän. IoT-teknologia ja keinoäly tulevat kuitenkin mullistamaan myös vartiointialan toimintaa.

20. Millaisia ovat kulunhallinnan trendit? Mitä asiakkaat haluavat?
Onko vauhtisokeus iskenyt tuotekehittäjiin? Millaisia asioita kulunhallintayritysten asiakkaat kulunhallintajärjestelmiltä haluavat ja millaisia asioita he arvostavat. Asiakkaat ovat varovaisempia uuden teknologian käyttöönotossa kuin on ehkä ymmärretty.

22. Miltä näyttää kulunhallinnan tulevaisuus?
Kysyimme viideltä yritykseltä, miltä kulunhallinnan tulevaisuus näyttää ja mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä.

LUKITUS

26. Mitä on tiedettävä, kun organisaatiolle valitaan lukitusratkaisu?
Valitaanko perinteinen mekaaninen lukitus, elektromekaaninen vai täysin elektroninen lukitusratkaisu? Tärkeää on huomioida elinkaariajattelu – ja paljon muuta. Selvitimme tärkeitä tekijöitä.

28. Viisi asiaa, jotka lukitusratkaisua suunnittelevan lukkosepän pitää hallita
Jos lukkoseppä ei hallitse todella hyvin lainsäädäntöä, lukituksen periaatteita, poistumisturvallisuutta, murtosuojauksen tasoja ja asiakastarpeita, hän saattaa epäonnistua.

30. Avaintenhallinta on digiaikakaudella kriittisen tärkeää

Avaimina toimivat puhelimet, elektroniset avaimet, tagit, biometriset tunnisteet ja erilaiset kulkukortit. Avaustiedot kulkevat lähes aina tietoverkkoja pitkin, ja entistä useammin myös pilvipalveluissa. Avaintenhallinta on kriittisen tärkeää hallita, mutta usein se on täysin retuperällä.

RISKIENHALLINTA

39. Hyvät käytännöt ehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista
Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja Tiina Ranta ja lehtori Soili Martikainen ovat laatineet oppaan, joka auttaa koulutusorganisaatioita tunnistamaan huolta herättäviä ilmiöitä ja ennaltaehkäisemään niiden toteutumista.

41. Hyvä tahto ei enää riitä
Monessa oppilaitoksessa turvallisuus näyttäytyy edelleen sirpaleisena, ja turvallisuuden uskotaan toteutuvan ilman tosiasiallisia ja riittäviä resursseja. Riskien ennalta ehkäisyn täytyy alkaa oppilaitoksen ylimmän johdon teoilla.

44. Neuvot hyvään kriisiviestintään
Perinteisten kriisien lisäksi esiintyy uudentyyppisiä hybridejä kriisejä. Lisäksi esiintyy mainekriisejä, organisaation ulko- tai sisäpuolelta syntyneitä skandaaleita, moraalisia paniikkeja ja julkista paheksuntaa aiheuttavia tapahtumia. Selvitimme kokeneelta kriisiviestinnän ammattilaiselta, miten kriisiviestinnästä voi selvitä.

LAINSÄÄDÄNTÖ

34. Turvasuojaustoiminnan sääntelystä
Tarkastelemme turvasuojaustoiminnan harjoittamiseen liittyvää sääntelyä ja mitä laki oikeasti määrää. Markkinoilla on selkeästi epätietoisuutta asiasta.

SUUNNITTELU

36. Turvateknisten järjestelmien suunnittelu kiinteistöihin vaatii osaamista
Turvasuunnitteluhankkeet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä uuden kiinteistön rakentaminen, remonttikohde tai sisältääkö hanke myös uudisrakentamista. Selvitimme suunnitteluun liittyviä merkittäviä tekijöitä.

TAPASIMME

48. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö päivitti strategiansa
Tapasimme johtaja Karim Peltosen ja kysyimme, mihin suuntaan Spek on nyt kehittymässä.

PALVELUT

50. Maahanmuuttajien vartijakoulutuksesta hyviä kokemuksia
Securitas ja Helsingin kaupunki kouluttivat yhteistyöprojektina maahanmuuttotaustaisia henkilöitä vartijan tehtäviin. Toimintamalli on päänavaus sille, että maahanmuuttajille voi löytyä työtä myös turvallisuusalalta.

TIETOSUOJA

52. Tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymallit sekä tietosuojatason seuraaminen Gdpr-juttusarjan viidennessä ja viimeisessä osassa keromme tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymalleista sekä tietosuojatason seuraamisesta.

TIETOTURVALLISUUS

54. Näin estät tietomanipuloijan hyökkäysyritykset
Mikäli tietomanipuloijat onnistuvat vääristelemään tietoa, se avaa manipuloijille helposti väylän vaikuttaa organisaatioiden päätöksiin. Tietomanipuloijista puhutaan Suomessa aivan liian vähän, vaikka uhka on merkittävä.

HISTORIA

58. Kun kaikenlaista sattui ja tapahtui…
Nyt muistellaan hymyssä suin Posti- ja lennätinlaitoksen värikästä turvallisuushistoriaa.

KOLUMNI

66. Suomen kyberomavaraisuus on välttämätöntä
Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll kirjoittaa, miksi Suomeen tarvittaisiin oma kansallinen kyberomavaraisuusohjelma.

VAKIOT

3. Pääkirjoitus
6. Uutiset
51. TurvaMarkkinat
56. Ihmiset ja tapahtumat
61. Tuoteuutiset
62. Yhdistykset

Sisällysluettelon kuvatekstit

Syväoppimisessa ja neuroverkoissa on paljon hyvää, mutta myös merkittäviä riskejä. Sivut 12–14

Esimerkiksi Hikvisionin syväoppiva kamera erottelee automaattisesti kuvasta 30 kasvoa tai hahmoa eri kuvakulmista. Kamera tunnistaa iän, sukupuolen, auton värin ja merkin, tai vaikkapa reppua käyttävän polkupyöräilijän. Sivut 14–15

Abloy Oy:n Head of Digital and Service Solutions Panu Hällfors tiivistää oppineensa Business Finlandin Virpa-hankkeessa sen, että integroiduista järjestelmistä asiakkaat saavat todennäköisimmät liiketoimintahyödyt, mikäli on vain muutamia toisiaan tukevia järjestelmiä. Sivut 20–24

Mestarilukkoseppä Caj Cardemeister opastaa lukitusratkaisujen valinnassa. Sivut 26–27

Avainturvallisuusasiantuntija Mirva Viljakainen kertoo hämmästyvänsä kerta toisensa jälkeen siitä, että isännöintisopimuksissa saatetaan määritellä ruohonleikkauskorkeus millimetreissä, mutta avainhallista sovitaan täysin ylimalkaisesti. Sivut 30–33

Radikalisoituminen oppilaitoksissa on erittäin herkkä aihe, mutta siitä on uskallettava puhua. Uusi opas auttaa tunnistamaan tilanteita ja toimimaan oikein. Sivut 39–42

Kokenut kriisiviestinnän ammattilainen Lilly Korpiola kertoo, että yleisömme on pirstoutunut viiteen mediasukupolveen, ja kriisiviestinnässä on osattava huomioida heidät kaikki. Sivut 44–47

Mikäli tietomanipuloijat onnistuvat vääristelemään tietoa, se avaa manipuloijille helposti väylän vaikuttaa organisaatioiden päätöksiin. Aiheesta kirjoittavat kansainvälisestikin arvostetut Jani Antikainen ja Pasi Eronen (kuvassa). Sivut 54 –55.
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on turvallisuuden ja riskienhallinnan johtava ammattijulkaisu, joka käsittelee laaja-alaisesti ajankohtaisia aiheita.

Lehden ensimmäinen numero on vuodelta 1985. Ensimmäisessä pääkirjoituksessa on osuvasti todettu, että kyseessä on ammattijulkaisu, jonka tavoitteena on olla mukana viemässä alan kehitystä eteenpäin ja välittää asiantuntijatasoista tietoa ammattilaisille sekä alasta kiinnostuneille.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti perustettiin Finnsecurityn ja Suomen Lukkoseppäliikkeiden Liiton (nykyisin Turvaurakoitsijat) toimesta. Lehden avulla pyritään saattamaan alan järjestöjä, viranomaisia ja elinkeinoelämää lähemmäksi toisiaan sekä auttamaan alan kehittämistä.

Lehti on alan yhteinen julkaisukanava, jossa käydään asiantuntevaa keskustelua ja tuodaan esille avoimesti ajankohtaisia asioita. Sitä lehti on tehnyt jo lähes 40 vuoden ajan!

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lisätietoa lehdestä: www.turvallisuus.com

Arkistonumerot

 • 3/2024
 • 2/2024
 • 1/2024
 • 6/2023
 • 4/2023
 • 3/2023
 • 2/2023
 • 01/2023
 • 06/2022
 • 05/2022
 • 04/2022
 • 03/2022
 • 02/2022
 • 01/2022
 • 06/2021
 • 5/2021
 • 04/2021
 • 03/2021
 • 02/2021
 • 01/2021
 • 06/2020
 • 05/2020
 • 04/2020
 • 03/2020
 • 02/2020
 • 01/2020
 • 06/2019
 • 05/2019
 • 04/2019
 • 03/2019
 • 02/2019
 • 01/2019
 • 06/2018
 • 05/2018
 • 04/2018
 • 03/2018
 • 02/2018
 • 01/2018
 • 06/2017
 • 05/2017
 • 4/2017
 • 3/2017
 • 02/2017
 • 01/2017