erikoisnumero/2024
JULKAISTU 13.06.2024
Suomen Lehdistö
erikoisnumero/2024
Lue lehteä
Lisää omiin lehtiin


Suomen Lehdistö on muuttuvaa media-alaa tarkasteleva ammattilehti, jota kustantaa Uutismedian liitto. Lehti kertoo muun muassa journalismin ilmiöistä, media-alan innovaatioista ja kehityksestä sekä alan tutkimuksesta. Numero neljä on erikoisnumero, joka sisältää muun muassa sanomalehtien yhteystiedot ja levikit, taloustietoja sekä muita tilastoja.

www.suomenlehdisto.fi

2024

  • erikoisnumero/2024