SuurMatti

6/2016

 • Tietoa lehdestä
SuurMatti on Matinkylän suuralueen asukaslehti. Se kertoo oman alueensa asumisesta ja kaavoituksesta, liikenteestä ja ympäristöstä. Siitä saat tietoa alueen terveys- ja hyvinvointipalveluista. Lehti kertoo myös alueen asukkaista ja historiasta.
Painettu SuurMatti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Sen 17 000 kpl:en painoksesta pääosa jaetaan kotitalouksiin. Lehdellä on myös telineitä muun muassa Isossa Omenassa.

SuurMatti tekee yhteistyötä alueen asukasyhdistysten kanssa. Lehden päätoimittaja kuuluu Matinkylän kokeilemalla kehittäminen -ryhmään.

Lehden julkaisija ja kustantaja on Viestintätoimisto Luova Ratkaisu Oy.

www.suurmatti.fi/arkisto.htm

Arkistonumerot

 • 6/2016
 • 5/2016
 • 4/2016
 • 3/2016
 • 2/2016
 • 1/2016
 • 6/2015
 • 5/2015
 • 4/2015
 • 3/2015
 • 2/2015
 • 1/2015